การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20: NSC 2018

ระบบตรวจจับการคัดลอกผลงานสําหรับภาษาไทย (รางวัลชมเชย)

แอปพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ (เข้ารอบชิงชนะเลิศ)