ข้อมูลโปรเจ็คของภาควิชาในปัจจุบัน จะเก็บในรูปแบบอิเลคทรอนิค์ที่ CS Digital Library

http://digital.csmsu.net:8080/library/

และวิดีโอการ Pitching ในงาน​ CS Project Expo จะเก็บที่
CS MSU Project Expo