โปรเจ็คจบ


รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำโปรเจ็คจบของภาควิชาไว้ที่นี่

ฐานข้อมูลโปรเจ็คของภาควิชาฯ
(เฉพาะเครือข่ายมมส.)

ฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบโปรเจ็ค


Proposal

Presentation

Project 1

Project 2

ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการทำโปรเจ็คจบ


อาจารย์ที่ปรึกษา

เพชรน้ำงาม ถ้าไม่มีช่างฝีมือมาเจียรนัย ย่อมเป็นเพียงหินที่ไร้ค่า

ความรู้

โปรเจ็คใช้ความรู้จากการเรียน 50% ต้องแสวงหาและลงมือทำอีก 50%

โปรเจ็คเค้าทำอะไรกัน

อยากรู้ว่ารุ่นพี่เค้าทำโปรเจ็คอะไรกัน ตามมาดูที่นี่เลย


Presentation and Pitching

โปรเจ็คที่รัก

ไม่ลองมาเป็นเด็ก CS ไม่รู้หรอก ว่าโปรเจ็คอันเป็นที่รักของเรานั้น ทำให้เราเรียนรู้อะไรบ้าง

เกี่ยวกับวิชาโปรเจ็ค


ทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำโปรเจ็ค ติดต่อผู้ดูแลวิชาโปรเจ็คได้ที่นี่